Mest populære items: Hvordan skal reklamationsret forståes? DNLA, hvad er det for en størrelse?

Hvordan skal reklamationsret forståes?

Købeloven giver dig som forbruger to års reklamationsret.
Loven giver dig mulighed for at vælge mellem fire forskellige løsningsmuligheder, hvis den vare, du har købt, har en mangel.
Der kan ikke aftales en kortere reklamationsfrist.


Ret til reklamation i to år

Købeloven giver dig to års ret til reklamation, og det er ikke muligt at aftale en kortere frist, eller at reklamationsretten ikke gælder for alle dele af varen. Det kan fx være pailletter og andet pynt på tøj eller batteriet i den bærbare computer. Din ret til at reklamere kan dog ophøre, før reklamationsfristen er udløbet, hvis varen ikke er beregnet til at holde i to år, eller den ved naturligt brug er slidt op inden fristens udløb.

Hvis en vare viser sig at være mangelfuld, giver købeloven dig mulighed for at vælge mellem flere løsninger.

Dine valgmuligheder er:

 • Du kan få manglen afhjulpet, fx få varen repareret
 • Du kan få varen byttet til en ny vare
 • Du kan få et afslag i prisen
 • Du kan få pengene tilbage – hæve købet

Hvis du vælger at få pengene tilbage eller et afslag i prisen, kan sælgeren dog afvise dit krav, hvis han i stedet tilbyder dig at vælge mellem, at få manglen afhjulpet, fx ved en reparation eller at få varen ombyttet.

Sælger kan igen afvise

Når du har truffet dit valg, fx at du ønsker ombytning, kan sælger igen afvise, hvis det vil være uforholdsmæssigt dyrt at ombytte i forhold til at afhjælpe manglen, fx ved at reparere. Sælgeren kan dog altid afvise at bytte varen til en ny, hvis den fx er udgået af produktion og ikke kan skaffes, eller hvis den er tæt på at være slidt op.

Sælger kan kun afvise dit valg, hvis den mulighed, han i stedet tilbyder, fx reparation, kan gennemføres inden for rimelig tid og uden den store ulempe for dig.

Afhjælpning - hvad er det?

Det er afhjælpning, når en fejl eller mangel fjernes fra den vare, du har købt.

Afhjælpning vil meget ofte være en reparation, hvis fjernsynet fx ikke virker, som det skal, eller syningen på frakken går op. Men det kan også være justering af fx elektronisk udstyr eller en efterlevering. Hvis du fx opdager, at der ikke følger en dansk brugsanvisning med den vare, du har købt, kan afhjælpning være, at du får udleveret den danske brugsanvisning. Det er også afhjælpning, hvis du har bestilt otte spisebordsstole, men kun får leveret syv og efterfølgende får leveret den ottende.

En afhjælpning må ikke forringe varens værdi. En reparation skal fx være udført, så man ikke kan se, at varen er repareret. De fleste forbrugere foretrækker at få en ny vare, hvis der er en mangel ved den, de først har fået leveret, og varen skal repareres. Men der kan også være situationer, hvor en reparation er det, du foretrækker. Det kan fx være, at leveringstiden for en ny er meget lang, at varen ikke længere kan skaffes, eller at du har forbedret varen og nu nødig vil af med den.

Du kan kun forlange afhjælpning, hvis det overhovedet er muligt, og det ikke er meget dyrt for sælgeren. Du kan fx ikke forlange at få en stor tyk brugsanvisning oversat til dansk. En reparation kan også være uforholdsmæssig dyr, hvis der fx er tale om en mindre fejl, og varen skal sendes langt eller skilles helt ad.

Ombytning - hvad er det?

Det er ombytning, når den vare, du har købt, har en fejl eller en mangel, og du får leveret en ny vare.

Den nye vare, du får leveret, skal være magen til den, du købte. Det vil sige samme farve, samme model, samme funktioner – helt magen til. Varen skal være fabriksny. Du kan komme ud for, at sælgeren tilbyder dig en nyere model, hvis den, du oprindeligt købte, ikke længere kan skaffes. Du bestemmer selv, om du vil tage imod det tilbud.

Du kan også komme ud for, at sælgeren ombytter til en vare, der ikke er fabriksny. Det kan fx være en brugt mobiltelefon, butikken har modtaget retur fra en anden kunde. Telefonen har de så sat i stand og udleverer derefter til en ny kunde, der har krav på en ombytning. Sådan en vare kan du nægte at tage imod. Hvis du først opdager det senere, kan du klage over det.

Du kan kun vælge ombytning, hvis det er muligt. Det er fx ikke muligt at ombytte en brugt vare eller en udstillingsmodel, da der ikke findes en anden vare præcis magen til. Der kan også være varer, der er så specielle hver især, at det kan være svært eller umuligt at finde en magen til. Det kan fx være en pels, et håndlavet smykke eller en hund.

Hvis varen er udgået af produktion og ikke kan skaffes, kan du heller ikke forlange ombytning. Hvis varen ikke er udgået af produktion, men sælgeren bare ikke har flere på lager, kan du i nogle tilfælde forlange, at sælgeren skaffer varen hjem til dig, men det vil afhænge af, hvor dyrt det er at skaffe varen.

Læs mere om, hvor lang tid og hvor mange forsøg sælger har til afhjælpning eller ombytning

Afslag i prisen - hvad er det?

Det er et afslag i prisen, når du accepterer en mangel ved varen mod at få et beløb udbetalt.

Beløbets størrelse er svært at fastsætte, men det skal være ”passende”. Hvis der er tale om en fejl, vil det typisk være, hvad det vil koste at få en anden til at reparere varen. Hvis det fx er en plet, kan det være forskellen på varens værdi med og uden pletten.

Hvis manglen ikke forringer varens værdi - det kan fx være, at varen har en anden blå farve, end du har bestilt - kan du forlange et ”passende” afslag, som må fastsættes efter et skøn.

Et afslag i prisen vil typisk komme på tale, hvis der er tale om en mindre mangel, og du derfor ikke har ret til at få pengene tilbage, og det enten ikke er muligt eller uforholdsmæssigt dyrt at ombytte eller på anden måde afhjælpe. Det kan også komme på tale ved fejl og mangler på varer, der er meget slidte, eller hvis du selv foretrækker et afslag i prisen, frem for at varen fx skal sendes til reparation.

Sælgeren kan afvise dit ønske om at få et afslag i prisen, hvis han i stedet tilbyder dig valget mellem afhjælpning og omlevering.

Hæve købet - hvad er det?

Det er ophævelse af købet, når du afleverer varen tilbage til butikken og får dine penge igen. Det beløb, du har krav på, er det, du i sin tid betalte for varen, og ikke det, varen koster på det tidspunkt, hvor købet hæves. Hvis varen fx i mellemtiden er kommet på udsalg, skal du have den fulde pris tilbagebetalt og ikke kun udsalgsprisen.

Du kan kun ophæve købet og få pengene tilbage, hvis du kan aflevere varen tilbage i væsentlig samme stand, som den var i ved købet. Du kan derfor ikke regne med at få pengene tilbage, hvis varen er meget slidt.

Butikken kan ikke opkræve et beløb, fordi du har brugt varen i måske et helt eller et halvt år. Kun når det drejer sig om en bil, kan du i nogle tilfælde komme til at betale for de kilometer, du har kørt.

Nogle butikker tilbyder kunden et tilgodebevis i stedet for at udbetale pengene. Du har ret til at sige nej til et tilgodebevis og i stedet forlange pengene udbetalt.

Sælgeren kan afvise dit ønske om at ophæve købet, hvis han i stedet tilbyder dig valget mellem afhjælpning og omlevering.

Du kan kræve at ophæve købet, hvis det ikke er muligt hverken at afhjælpe eller omlevere, eller hvis sælger har prøvet at afhjælpe eller ombytte flere gange uden held.

Læs mere om, hvor lang tid og hvor mange forsøg sælger har til afhjælpning eller ombytning

Valget mellem ombytning og reparation

Hvis den vare, du har købt, har en mangel, og du vælger at få en ny vare, skal sælgeren tage stilling til, om han uden videre vil give dig en anden, eller om han vil afvise dit krav og forlange at få lov til at reparere. Det vil han have ret til i en række tilfælde, men han må vurdere de to muligheder. Hvis du vælger, at få manglen afhjulpet, fx ved en reparation, kan sælgeren i en række tilfælde afvise det mod at tilbyde dig at bytte til en ny vare.

Vurdering af de to muligheder

 • Hvis sælgeren vil afvise dit krav om ombytning, må han lave en afvejning af fordele og ulemper, pris og tid ved de to muligheder:
 • Er det overhovedet muligt at ombytte?
 • Er det overhovedet muligt at reparere?
 • Hvor lang tid vil det tage?
 • Hvad vil de to muligheder hver især koste?

Sælgeren kan afvise dit krav om at få en ny vare:

 • Hvis det ikke er muligt at ombytte
 • Hvis det er urimeligt dyrt i forhold til, hvad det vil koste at afhjælpe, fx at reparere
 • Hvis varen er meget slidt, måske tæt på at være slidt op

Sælgeren kan ikke afvise dit krav om ombytning:

 • Hvis det tager meget lang tid at reparere
 • Hvis sælgeren har prøvet at reparere den samme fejl flere gange før
 • Hvis der er mange forskellige fejl ved varen

Sælgeren kan afvise dit krav om afhjælpning:

 • Hvis det ikke er muligt at afhjælpe, fx at reparere
 • Hvis det er urimeligt dyrt

Hvis det ikke er muligt hverken at reparere eller omlevere, kan du i stedet:

 • Få pengene tilbage – hæve købet
 • Få et afslag i prisen

Du kan dog ikke forlange at hæve købet og få pengene tilbage, hvis der er tale om en uvæsentlig mangel.

Reklamationsret efter de første to år

To år efter leveringen udløber din reklamationsret. Der kan dog være enkelte muligheder for fortsat at klage.

Læs mere om reklamationsretten efter 2 år


Sidst opdateret:   8. oktober 2014

Var denne artikel til nogen hjælp?

Kan du ikke finde det du leder efter?

Vores hjælpsomme kundeservice sider klar til at hjælpe dig.

Kontakt kundeservice